สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบทุนการศึกษา โครงการทุนพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนพระราชทานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อรับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านให้มีโอกาสรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารับทุนพระราชทานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีจำนวน 4 ราย และนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารับทุนพระราชทานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมูลนิธิ SCG จำนวน 2 ราย สำหรับนักศึกษาโครงการทุนพระราชทานฯ จะเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal uYu7sDkV2v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fDTyrQFweS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vg4oPvfu1u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jD5V8QsuYO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6ssBLeBsJ8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ft9JDQMaaj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qV50RThQaQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BC8A9uZWoe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DvIN6yQAFI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iEPMMhq6dt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u9jcXqKN0q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q1Dt9ctoat สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N4gfG1thud สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O6HJ67NBvO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uOaAP2u7SE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ROUZp4uo0T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี