สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ TFI Facilitator Training 2018 ที่จัดขึ้นโดย Singapore Polytechnic โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ของ กลุ่ม/ทีม โดยกระตุ้นให้ทีมเกิดการวางแผน การจัดการ การปรับปรุงงาน และการติดตามกิจกรรมของทีม เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ TFI SCALE 2018 ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ปภาภรณ์/ข่าวgal TjAEOWma9F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4Nu4YRRAAF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3ry49tkR4d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal igTQjJicry สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TRVLUQTOiq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oAnW78GF0o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0hKumImdjW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KvoTQqlVK0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pcuWfRwqPB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BN0amMCIOX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rb9l1s4jEw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pFNFJTF4cH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S26fYeoFUo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3XpQD8KicW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี