สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สาวิชาชีพ) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการในการเสนอและรับนักศึกษา นักเรียนเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน สหกิจศึกษา และโครงการทวิภาคี พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษานักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันโดนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการให้ความรู้จากการเป็นวิทยากรพิเศษ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีขึ้น ณ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ปภาภรณ์/ข่าวgal aWSNS0c4qB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tFURiid4F4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sHnIcTRIA5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fQT5Oa894F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iQJnUa8RjH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CIgvv8vHdV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Csr5dlDtZI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yk7yKV6EEt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JhpGvhQD0I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CN43rKX8zn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ESVngQyoHR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mtrEGTHOqo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q8WeR97JSH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lOfVyaM8D1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qI031BcB3Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5moDolLnRu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QwbcacT4P5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qYmE1GUCbl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 97op2XzP5c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OwAKUQAteh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lle3kgAuqg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4UYYMghZlX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี