สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย พร้อมทั้งบัตรถวายพระพรและดอกไม้ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี