สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ถือเป็นเวทีประลองฝีมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้พัฒนาความรู้ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั้งด้านการฝึกทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์เชื่อมในระบบอุตสาหกรรม การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนเทคนิควิธีการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบการควบคุมการสั่งการด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต สำหรับการจัดการแข่งขันฯ จะจัดขึ้นภายในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ด เอเซีย2018” (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology) ซึ่งเป็นการแสดงสื่อเทคโนโลยีนานาชาติเพื่อการศึกษาชั้นนำของเอเชีย ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปภาภรณ์/ข่าวgal 1fevvnrwwv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WFqEkEsTZ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K58H5T6QGw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vEdES7ybVl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Klb12whqoQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UWW5wYUzMC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h1AzqL12Sh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jyQ6klVLjP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pMdCq6JZiF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q85M4JkW6d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CHaz2P2NHX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hv9J8Ag9sj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 49z8AJD3ro สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tKG3TgNwje สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UOVWrKZ8st สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal obXZKoLMqD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dj39oz8j9U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CFMP2hkZB8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1o5Svpdrbw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lZn6kEuhHe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hWcnuvXkOl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pZuDCVJlU1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m06yiAPjo2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o3GKyYuUH5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kcug9V084t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A2JiNVoX6F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2UCbDKLTTe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fMXlEsLSUW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qqX2BBMmvG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wwIFeNykDe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NkJeZ4TrXS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7Qd6npYann สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GRnnBWl6Q3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cHchtg0Oc6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IW4r9utIKy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CQv8nQrQAI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hBGlK5VTo4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M2vwljsJgz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal neLlgnW3Ks สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z9mvhKlJAW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P4ipbsC6fF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BJhGkfoSzc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี