สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตจรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนางนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้จากสถานประกอบการจริง และเพื่อให้นักศึกษาได้มีคุณสมบัติตรงกับสถานประกอบการและตลาดแรงงานไทย ณ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี