สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

42 ปี มูลนิธิพระดาบส

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีพร้อมด้วยคณบดี และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี มูลนิธิพระดาบส ณ อาคารจาคานุสรณ์ มูลนิธิพระดาบส ปภาภรณ์/ข่าวgal XU0EXWPksg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wAfQpJ2yZd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IL12WoE3R2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี