สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับประกาศ วช.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๒ จากการเสนอผลงานสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากผลงานเรื่องแพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่อสารผ่านแสงที่มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์ส สาธิตผ่านระบบพิพิธภัณธ์อัจฉริยะ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal IY7zDDpvrz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pMWKJSWI2q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nv8VzZBu4p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YcC77c6JGb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี