สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้มาถวายพระพรที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวน ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีgal sca8psonLR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PoLCKnM81b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OfSetZ0VQ8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wyynuDYhfW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j54dfbAokT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gdFNUY5Y2w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hMNlBanDok สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bZFchgXitq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gSir0ITp5E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Al1iAK0ctb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t1qd7MsQ7Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oB64o12u05 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4jonKp5EPa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gTU97n98iZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี