สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับรางวัล วช.

ขอแสดงความยินดีกับนายอติ พงศ์พาชำนาญเวช และนางสาว พรชนก วานิช นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ และอีกหนึ่งผลงานของนายกรัณย์กฤษณ์ ร่มโพธิ์โชติกา และนายวงศกร จันทร์อำรุง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดผลงาน งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์” ได้รับรางวัลระดับเหรียญบรอนซ์ ณ Event Hall ๑๐๒ – ๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal XfVToLnDEa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0ZQy9kP8dU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 60Fwy73jFl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fEu5dEp2MC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b4pcPnBmJE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KpLBjsr03E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JqQTGPHAd0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zSIUSRyksc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tjV8PufTNV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PHRkM4Yc7L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 88VngnqtNF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P50LYpwl2b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g6f8r2cqfk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี