สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการฝึกพื้นฐานช่าง ตามโครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง4308 อาคาร604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาgal 9f0eDPe4Br สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FSyu6tRUuP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0YOdUmO0YZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal agzao93z44 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8L980MYeRz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K0PjsMYnAy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2eiDHoJ5Oz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nd3TlDfynz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bEcAC2HYCU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TszrWFVOAp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UFt6g59Y3L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Du57AmcKkg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3Q5oOZrMcW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FcpYQ6mzca สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี