สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมีพิธีกล่าวคำอาเศียรวาท และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าวgal sXEtG7qECh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BjfEEwD75Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W8mkGr5CSb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9dtDRkuDDK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P6nwr09JSL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r2ni6Zz63F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wIkguOEsPN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EEHlDDiSBT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vmAK1fhEmn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gmy4EE4dK8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GIDgvJqhnt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bEKMpL1Hpn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 43HMTW4CqY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JMzrMu5gjj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rYTyMgbmHv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IAYA68T3h3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YSJdmoll5w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KiSvaiW9a2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KbHZUEtPdT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nkCzUl7KpP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fk2W1oPCbF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n7HHmSANPG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nSFXcwGXLg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cPB6nomyK3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YkcUzSfBoW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KdjebTrX5V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q50soNRlJX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4I7CNMhR01 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LUVtHPpMrQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4CHJQG4wK2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WBJHn8soQS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GkBjNoWV6G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B71tYm7kM2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EPSpjhwHcD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UD1eUw3zYS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8m06wN4HTv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hTSRkElqUF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T96dzjrvzf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MeoNHn9OHW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DkIQehIuT6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ePaO15BWjM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal edWeFl2wGL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WE0IsXYvQ7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JRfIWtVzp4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal quJLtnX09T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VFByW7inoF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KiTAPy7Knt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CZ7EoNCqm8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iTfgumpnpH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LP9EZZjtWR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gDn82GqynD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8afLKa6RVv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2NQ89qnQMm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cWKRqrYR5B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4S6lzfHmZS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZTa57JoyfY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZGPhNl6SsI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RHtXzcMcuN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qHqFsaQy1L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Mf6NmDAqku สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 18YaMXa6r7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qCeuE8ZHbe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oYjqdeWgNU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qhZ5ecCV9n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JI2lhZszmR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P9r5qVrPiQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Fn32Tv23fV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AIwHnUvZlS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OS2pGY1zvA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UauDRRMjfC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XHKto7oU7J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gPLNWf3S95 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี