สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562 (สัปดาห์ที่1)

ในสัปดาห์ที่1 นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านพื้นฐานช่าง เรื่องการอ่านแบบงาน การวัดทางกลและไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยในการทำงานช่าง โดยปฏิบัติการแยกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเข้าเรียนใน3กลุ่มงาน ได้แก่ 1.ปฏิบัติงาน ตัด ตะไบ งานเจาะ ทำเกลียวนอก-ใน 2.ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊สและพับโลหะ 3.ปฏิบัติงานกลึงพื้นฐานและเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษาใหม่จะเรียนทุกกลุ่มงาน กล่มงานละ10วันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1qiB8gwy4u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gDtn6s1HLS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AO4B7oWl5F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HSc0tkg0Tk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vcK2gwQPA7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zlCsVeQIPY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z8tbBops6f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l8U0DqASz7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rQACkY4kcm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vDY2gvjtrD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bP7tYDBjQL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QjEuvAe9wH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ttKFtd0KeT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี