loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับคุณโกศล ปัญจปภาวิน แผนกส่งเสริมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้ในวิชานวัตกรรมฯ สำนักศึกษาทั่วไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี