สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และคณะผู้บริหารโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยในช่วงเช้าคณะผู้ปกครอง และนักเรียนใหม่ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “รอบรั้ว รอบวัง” และร่วมพิธีมอบดอกไม้บูชาครู และในช่วงบ่ายนักเรียนใหม่ได้ร่วมกิจกรรมค่ายกระชับมิตรจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 168 คน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชาติภักดิ์/ข่าวgal 7ecOHE19TB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eiCSvZNmSJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kPl0VEONiO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fSabntIE7b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LFtQNFu685 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal izYvnFapP3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oKDdmVQTWX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JcwIfbvZkp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jaJmQCDoBH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal APZ3FMJ9TR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bF7epjjAwA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uSuZALlVE5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hZ2FTgyZ3k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 25oUdS5NMB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal At77bniHnD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CyPChCw17o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QfyYmKmFsJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RzHtrdsfzk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jjbhhy2Edu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ov3m1r1bRQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4vUeHiHqXO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FO3Jb4bdg2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี