สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับฟังการบรรยายพร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร. สันทนีย์ ผาสุข รักษาการรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ ให้การต้อนรับ รศ. ดร. Anil Kumar Anal ดร. Naveed Anwar และคณะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในโอกาสจัดการบรรยายเรื่อง Emerging Trends and Innovations in Quality Ingredients and Safety in Food Industries พร้อมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านอาหารกับคณาจารย์ และสถานประกอบการเครือข่ายของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าวgal LhT8205Q74 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5fLuHkq8KN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KpbZPSScOA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vgm31U0tB7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U6lFA2Z1bK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Gm8t6fliU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QNUqNWiwP1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5ojswNyM9Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uG6MJ7RcF2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OWz01RITId สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JLr8eAVuSs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vqot9Mfiwg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hAorzWrpmC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N4epGTnWHi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LPb5iISQu1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HbyJnL9J16 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rvh305syaF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SAjeEl8EOK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6G8LyWrH6g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gw1cdqmfXa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี