สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการสัมมนาประจำปี 2562 “CDTI พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์” ระยะเวลา 3 วัน โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บุคคลากรสถาบันได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีเพื่อรับฟังแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในอนาคต และนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยมีหัวข้อการสัมมนาคือ แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ EdPEX: ระบบประกันคุณภาพใหม่ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การระดมความคิดการประเมินผลปี 2563และภาระงาน และเรียนรู้การจัดการเงินส่วนบุคคล สำหรับวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสถาบันฯ ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังและนำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และร่วมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ณ สถาบันปลุกป่าและระบบนิเวศน์ ปราณบุรี รวมไปถึงการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในหัวข้อ CDTI สดใสเริงร่า ท้าลมร้อน ณ ชายหาดสวนวนประดิพัทธ์ 2 พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศาสนา วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9ACNCebwbe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bDvVUsYEGC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AjcLSTcCeL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Epi1ZJTzCJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal znd9kTtmGr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dg2gEnLfNZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Mzr47RdND สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T2D0vUnBZr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BAJ9pAAVv4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WPbbcca46A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EhE4rTzoFa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PwQ0YKHk20 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W5TXrAPXMH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ABBmi6yL7h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vzIDtCvtBn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q9XkT0M347 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NlPOVLGH4M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VQHZbS6EL7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qVjqizJCS4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b7bKZbmQ9u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cgWrsY4XBv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fs5IYY1tac สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5B6RKmMNim สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OTbrUHmhil สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WUyFrvzB2e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gZtQc1PZaL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7DwaNvLd1a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CjD2BnUW2Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 84zcX4iSXD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hiVQJ0XBeL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bq1ZeVzG1I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z1uBJOvl3p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ui7thm544S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a8LfZpOLXZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3m3g9lulrt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KTAIlBhUuk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hq2aYBpvof สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3WAPTaCUar สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z81AdOeWZp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SsrzGtLaMd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2BOOTzs69H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JfSEvSY7dg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 65uraBNOQq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oI0AVRLj5O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UpAUOif9zW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mEs1LTRy7v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FLMiLDczfb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TzZoIlkgGM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XTdHva1t09 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o16FitVzSE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Etme2XYwIp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DXzcpEAVvK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C3gIJzbE93 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QdCTugggw4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0rKGwByORK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EgjU0IpOZd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal thg5hNK42V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mr8TTRZYRD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GbhejDR4sa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PFPQrc34GU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RhJBXjXQ8k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3Y0mgjkiko สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lbNHjFFNhC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xu3zlYeCJR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B8Hd1buir0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IwiL7SBJvR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5ZwoSTV0EN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bEhhnfgoJq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gk7myR3kmg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m4iDoizMdX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mH0PydRoc1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rY5waCzMCz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q3gJouNhOU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j8w5oFZqc6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bV1IjTBfUg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ByLkRulhL8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JLC0RUNBZQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2iDpw9nFKT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rH72TN5hwc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mOBbF2oJ74 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SyOKgz47Rj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S34la6tT02 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uhtgClKXCw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KnkMft8JCw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NfEFGLL5Vq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Tpfb2DuCqI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QNgVYgHUcU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OuF6fNYRwu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B6gF8Loclw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ruozeY3zPr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7jhlPWeX2Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DuqaevWMAA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QyLjfCuqr5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ByF5QShgb8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kjcMSSgE22 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Vepg3lv1o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tpAcyZN8Vi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C6j2bMF4uf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tpidGCsQRl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vbt2gSHgiT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rWk3JXiVut สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wX1lHRvbS4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yOGTdCgk2a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wbFbE2uEDv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UlskUH32Gp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal izurI2f7vJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AyMHvbt1In สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q37UlpAPSk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kojle3Sj6Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ueA4MEIbbT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 22nArSzTP3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rsMXzM00Pw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X6KO798bs8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal psJSu0Kcg3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o7QvZARMoa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EBm8RYtCW6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HetidcpjQ1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tQ5f62SvXP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SKiQmwj5Aq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zr3ewfiqI9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nY78inLMNc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bzce6TBBST สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0TPPAmG6PZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TqEsrPULlf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kwX5DY14uh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R5T43Tzu4Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q6fY3l9MQ1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 02dMhdc6Z9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NztBkJapQ2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AMy7mCLPi0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eU2S9mt9op สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cfjs4TOK0D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EptXfQuzV4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal inPqc1tfit สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uyTHLcfo6D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aM6eKGMudj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U52mjtgApr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ok3rsb0FBs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ei45s2V2cv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3Tp4tDTHzS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rvpkAteaXj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eEpiJSkFVw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wVndwY9Aw1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fkQJL1lzPb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VO8rJ2UIHA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XDem0ZSTqa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DSS7P8XjIT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d48Ob33gZm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wLzSZBQY7z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cqdvET86KZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZvjYzCgwpV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0v7eO2MLPp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tdE6rQNdEk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OkUsomlYL1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nfVhSE6XDk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 64byGqKlzE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NHb0t3UFG8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZUpmKvTqip สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lwUfZjClin สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eAKgX3KdE9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wuzPXEJLoK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6pcdjyDUov สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 67tiiGusKA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yUC87zcqra สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vVzMRy2ysf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XCFXZ30HAQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal okiSL1U18p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p9rGqpZvGV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jJ2TELI5PM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nQ42vJ3A7e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gePKQ9t0zk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pBrdrThVa2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HCwg3NjBdB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Q7X5bIuRo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6rR9SjkTYV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nPMgXCpUW7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wZzsr2rv02 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R16g01S1qJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HFv9lWylrf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XKtvTjvbaU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kCoR2qPXwz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D6dvJ47DwB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r4CQVEhKCN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9R8BSTvKsC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tNrBfbE9Um สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hs5a0LVVdt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pjDfjBZ1V2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zlkoVm7qUz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AmSDQBUru0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FeRf3LpGFA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b8VcYtpPRB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A4UJ2r94l6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q9Y3jiXMFE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X5YCdtI465 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Ihk0WoVnz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xt2olvBpdd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kd2fuUUBSy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CwSHLjRifp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal glaiE3UrbG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KHghXj4hVh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9OWaOb5nS7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 92y0brjvli สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GREEF14nay สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GccW8TFF6S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wi4Su5UTl2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rIKgegnkQJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eOqyfI8Zl0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WjM9fU3VA9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ty1jTCM7MK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ESE8v6QDns สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9upZVB0oRj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YLrSsc4IBb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3m1LmcDtRp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tMdZRbwDyS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jSzUIOr34e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CLasz5dfMh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9PB6Ve5Wiz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal epjhjX213R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J9AXFk2NXy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8S8JAtkRoP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4D1TuMVZNi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3KL61VrvgS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kPzs4ovR9k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8LwsJ65ZDu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OnR0ok4jZL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GFjgz8zPi8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี