สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ค่ายอนุรักษ์ – จิตอาสา 2562

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักศึกษา นักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์วิถีไทย และชมรมจิตอาสา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดโครงการ ค่ายอนุรักษ์ – จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ ปั้นลูกดินเมล็ดพันธุ์ (Seed Bomb) และเสริมโป่งเทียมให้สัตว์ป่าgal svFBlpEDIb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZsqGtvvdPA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bv6k2furJg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GpmQ6wGMwS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SjEO9JIFAP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NlCMWBdMQu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ju5R6Jfg9t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hSVDmuVWEX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6DWIpSjCF9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gJYAYrQfgF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zvkfsfgPPV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bHTCIO5ZeZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vmaG9QGZbN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K2IwTtytbW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ica2ris0G1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hRdobjFe7B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SLPokGhot7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DJg5Vu0fYV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LN3KivWkJ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VAIZl0uike สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DdwzRT4MPI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c0MQK2AInN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 66aNO2E7Oc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hjFXV0nzE5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RM2BzQBDgU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DTbNGZPl7E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5X2uJgAS6V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tEEi3ZZkos สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UdH04OKk4T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Fg7k5g3OWD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal acfSbBSGTd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AaBQfwkfMj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kNELu7gZk6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8YZurc2d3O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7d9PK2iiwu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ArJw99ptM4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9RyCDo9pd0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี