สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

New Gen Techno ครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม New Gen Techno ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ของสถาบันฯ ผ่านการทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านการวางแผน การจัดการ และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำและการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ ณ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปภาภรณ์/ข่าวgal dX9QcqUlHh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N7syuaFRJk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jYYLlZRyPY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oWLmH6mzFb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LBLBiODoM1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uFyXd38TUS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal atyIzH3L96 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wcPG326XnO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kySTv5XEYS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B2WtVrzT5y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4Ilp5QHYRq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9MZuc5lT3d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3hCeg48hnO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CZraI1RLN1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี