สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ได้ผูกข้อไม้ข้อมือ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และพบผู้ปกครองเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการศึกษา สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศย่อยประจำคณะ ปภาภรณ/ข่าวgal weQoltqdLE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U665AVbAER สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gs9OMiDJmN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ILS6C1Riey สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ih9qUwUB7l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M38JpceBK2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HITjDMMNBr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D58tDq5KNw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u3mT7UX6GT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8gqQqjzDOI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h0cmFqvn2h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mMZugDUmoI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 394Fe8HCMn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2AjtYC9Szv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kuQRQfWckU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 55dw5jRusB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LRqYX6keip สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B0QyhB6nqD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kobtO5ZIG7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 95biTYBwIY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BVC94gQi2n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FS5Y0keeTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uFMD03CqhL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XGU8857Qjg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DwTmywzKI7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OSQfPKleaQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kEyj8OX3al สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K9y72G10MI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1TarbZHd9c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R08khZpe9U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MaoR9KFcGQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kN6b1Yts4l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cIdebQtHfq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qctgQ4Wau8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I22Oe4NHwR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 58ReRhq5Sb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 096686qnlk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qN1sCfwpW2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nfI9SIdv8v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2LqoiFTXmL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SMXm3ubyOL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 41BUSsaPFv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PnXgLy5Pw4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1X5ftazlE1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LVQDBGjpbt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DcC432nDGc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hfi7egdzuw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O8d5Glgc5Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ryphOf2aud สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9bSGPFNu9b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WnI2DcccyR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZHecVq2o7i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dLrnBP3XYH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี