สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพมหากษัตริย์ไทย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการฟังบรรยายในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพมหากษัตริย์ไทย” โดยคณะวิทยากรชุดขุนศึก 51 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี แก่นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uEesecV0In สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K2XGNOmbEY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cooHT6fNzt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FX6ZyocN2C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4WEPjrv35v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p37ssoKik8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8VoPo78nc8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JhPRFgNM6B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t34g8ng7Ji สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HObQMhPyam สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal euhwBs9gtr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kjj7q8N3GV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 70c51yGSC6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FaW22W0m6g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XshPHyRv8L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BW0ku4JiVU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jB1d2pLGY7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GfWKQFoQBO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4mgXayjS2K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 63gHW23Wje สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DvBSMm0gbc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zgIT2Dywth สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Hda2HeLZa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z9ehK7tOcN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nEwZbHM003 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y8FOQCRTza สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G7cd7oUTpV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4ieOC156yn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SNcOucyYzt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YjRfg2NAUQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cZroffnhrg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3SP3ah7ugb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HTy1RvJttY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal daLmMGKEZq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AVT9TEmcws สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dujqEl7T77 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DjyXKdjR6r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8IyF6LQw36 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AsmRZYk9fN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o4fslnQBvz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aw8CVoRjFj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T9N4nz5cd0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v6yNVglMLt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w9i6bDF0hq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gjYeX6BiKy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dcvwfsD60h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wHkXWHBYeu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lVHtIjY5ZG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mIXE7nkEWo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJ4BJDZVq2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UHXGZL1amf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Poi33FB9yb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 49Y1lAQ3qy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n9YzXsMwrm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3NiBSb34ki สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JjWG0JunV9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oSfvkHU40e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zm7KdU12sb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ilk0sSc5V3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G8jAhceDpK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lsaM6IwH4T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BAcgNZ1bSq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PWdLv9J163 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vAj8kWOCgl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DwQCKOIm6t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XyM5jZZl1s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tgTOhlHurC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 71KkNgtwiA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gby4Trb8fL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O37nJe8zKc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FH0ir3jZ4S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZAhoqGwy3J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CUVzWYvXkC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี