สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นำเสนอผลงานวิจัย SMARTS ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2562 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์อาจารย์พิเศษวิชาวิจัยตลาด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปภาภรณ์/ข่าวgal ISc1Q0BaBq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2DAn6pXj5M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EAieYoEWHJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 60eqiWkyyF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี