สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ปวส.

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการรองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิขาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปี 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เมื่อวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal satPDicUGZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LSpLYRomwW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o5HtMcPXrf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CDZ5sDoEy4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี