สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมมอบของขวัญให้กับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 69 ปี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี