สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI Academic Activity Study & Work Showcase 2019

สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา เปิดบ้าน “CDTI Academic Activity Study & Work Showcase 2019” จิตรลดาเปิดบ้านวิชาการ เรียนคู่งาน 2562 พร้อมเชิญพิธีกรชื่อดังร่วมเสวนา ในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้ได้งานทำ” รวมไปถึงนิทรรศการจากคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่า ภายหลังจากที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ได้ดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนร่วมกันภายใต้ชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ส่งผลให้สถาบันฯ ขยายตัวในด้านการเรียนการสอน องค์ความรู้ การเปิดหลักสูตรใหม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น สถาบันฯ จึงจัดโครงการ CDTI Academic Activity: Study & Work Showcase 2019 “จิตรลดาเปิดบ้านวิชาการ เรียนคู่งาน 2562” เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 1 ปี สถาบันฯ ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตรงกับความสนใจของนักเรียน นักศึกษายุคใหม่ ได้แก่ ระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัต และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย และในปัจจุบันเรามีเครือข่าย สถานประกอบการพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “เรียนคู่งาน” มากกว่า 80 แห่ง เป็นการตอกย้ำให้มั่นใจว่าสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันที่พร้อมผลิตแรงงานคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน” สำหรับงาน “CDTI Academic Activity Study & Work Showcase 2019” จิตรลดาเปิดบ้านวิชาการ เรียนคู่งาน 2562 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ เสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เรียนอย่างไรให้ ได้งานทำ” โดยมีพิธีกรชื่อดังอย่าง แดนนี่ พิชาพัฒน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ร่วมเสวนา กิจกรรม ‘ก้าวย่างสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยี ณ จิตรลดา’ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรม ‘Sauce มาจากไหนใครว่ายาก’ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล, นิทรรศการผลงานพฤกษาภาชนะ, โครงงานสายรัดข้อมืออัจฉริยะ สาธิตการเรียนวิชาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรม CNC, ฐานตรวจสอบ Airflow, ฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์, สาธิตหุ่นยนต์ทรงตัว, สาธิตไฟฟ้ามองเห็นได้, สาธิตระบบปรับอากาศ, มังกรลอดถ้ำ, ลายไทย 3D, สาธิตเครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบไม้, สาธิตการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ, ร่วมออกแบบงาน 3D PRINTER LASER CUTTING และการทำโดนัทหรรษา จากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รวมไปถึงการออกร้านปรุงสารพัด, FoodTruck, บูธจากสถานประกอบการในเครือข่ายของสถาบัน, และกิจกรรมการแสดงที่น่าสนใจอีกมากมายสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X1gI0OcqGA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G3dgahUBLp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4tfUB4CfRF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tsTu4mOIFJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UZYngiRI9G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lz2mkJfgHY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qjQ7cacBrC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zPjtc9FwoA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Viyo0wZM2a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal en2rhAN6Ib สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4MYQ5OY8Sl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PvLk6VfGMD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mA4WHYCCK9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ALAfzkp3NY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PTKHNs8nAH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FV34sewAtd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bhoo3joRvv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mkom0Afsqa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal duMtEEEb5A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YbjboHS7bT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uZmph47L8W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MPiIDQgY2G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1oNgzIl0bE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t5dH86INgH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KthcW7u8de สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BntIXBLwaW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wc6mb9EHLf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wu5ZWmzJth สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nKszLFXYVC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UfCIwbrRcD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FpvmvGIofC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rfq5poK3R3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v18W7ykRBb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 83GTk4phqU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dMBHRbiR72 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A959PsJi1J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r1u4AFzsUw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QMGmEW2FRr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cKdaXEEtiv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 58t1VUzNXn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a3CybuSeWZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6rOmyGo9e2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R0XsfwMFzz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QzstPhb6KM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XpmZLEOmHH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X7SEgkbqTE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zSn07K7jfC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oEzFmztz0a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JIkaJcOe3l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qUbcX3ukuc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SkSC2F5a2F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PkeEJl2O2U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V2Op7o4GRZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5mSUIqA7zP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9o5tztasBm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ShM2RhnrIf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aAQLpZGsm1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal keyySiUV7X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hyf7S2AyEN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hnFNJatszJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4G1KI4IQfr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fMDXmopy0M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kBfaIslU3N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bjou12ki0m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y7V91awkvC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aW0oE8vmWL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal miMeW2y8ts สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3THJFc45lB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Y1LGSWYJ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XDTnQbjeV7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yZP8PHEM3j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Ve2GX7oNn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 65fK57i3EW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bLelVYq8eR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j4hZqVVtBM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0krfn7cuvZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pipjNtGBcl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Am9oTMF1DI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lN7A82yyaN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tsvzCk1mD3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wDCVj2PBAa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uQ3vuC6rmO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5Tzi0OlF2U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kQd7e2EezL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z3b9tEJfgq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sbbUfmik6P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U7311U2oWN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mconQ27UKm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SW4kkdepui สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wAwWsv5kl5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6CVeg6jXLJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QiseEsOUUf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WVc1cncfFI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ua4hbb2ivh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VNkmGWFSsV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal En1EDJ4IeU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OgdYMBfYu5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GrddnGIt04 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lasgkurRPX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gsMjP724nK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sBIalonqtI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LTvRgG1VoM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zl9aJ5cgr0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PVd2T0E9Z9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9DK65ZCRFb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9pViIHt3OW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ElswIDpSaX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jv2Rr9pL01 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UOpSZ9RPZ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cOr0REuRwS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZzIYqOMoWF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C3I1y089hn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E1ebV4rsjz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OOKhowXluS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bvNwCg8Q3I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c6cMU0Nc7d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ty8iU9mkkw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rY8Db5HFqb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gWs3bo5Jwz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lq1lhPB2Sl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W82Uvjdn1n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1G76CO5frP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jkpI8mL5Ob สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M7AROfK2Kr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z1GLukq9wv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ti8iMal7tm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k2qTBjbwfi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6WPY3ivBAX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DD0DzBXJHv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wJCgPIgsAV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dj9wohcSPp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UmwYrYcXzG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kIkrrH6bdV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rdLao6yLw2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IGA74EqtvW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PEHAKrbCni สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wNZFbTsQU5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SgAOO0i6p3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 15Om14pa9H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KovAaUAQnX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yFzPRwXlFa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z34djeveQg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0l7JnFJvO1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6nFw6OSRUG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n8uF7VA3pb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3Isn9T5g4i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AzqciWoJNB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EQo8Sj3r71 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Iny2QLcviA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cel7sCdMAZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i7XbKZQP9T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IQO3cuZSns สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FEF23X7aJf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B5kWg385hc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sbEZRyYwDU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี