สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และถวายสังฑทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าอาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal AvBJ3igSX7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kuibeVUrv5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal naoPAtZ87m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5p3gDHBp9v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mswDRXEYVR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cwueVSpVon สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Enkm9B7MSQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vwscQsWtIz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qkApihLA1I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KJpSTAupXe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jr79aCwmJ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gzemlko9qj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8CgEikdusz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bjc8W45B31 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2LHMgLCgI1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NWC9yX6FPN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YcZ8ljPI8r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oqfYMF6JDj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yfquMVeH9a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tobLdNqnVl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oU1gmj2A9d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2XcAUFnr6q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fVWCGWgLQc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2mIshY5zts สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WcXjiCuQa1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7e81ZaZV7f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zDnLwvRe8Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7LblGr6Igz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qa7aSJ5jop สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3gyiR764GK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rMPJ5NFsHC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9RYD0VBMWE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EeBNfBXfw5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lDlmv3hII8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eIhumAPz5i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vwMh3k6ek4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I7Alp7XYcS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YAhOBFa8VL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eLcS85IC7T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LQP4D4V0mH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TertS0Nt16 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NY6dPec7Gg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wn8KQn0ZUu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 062oJEW3o4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sdt5NnKbPQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B6G6lBZLwn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6aqWTvKzXr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZlSshLePaQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U560iVfv2V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OGY02Er8mH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5VaNuXDJnh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kZhKm9qSLt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iNbdElLrT5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal seHzMQeqEf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 90XCV10TIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hqRKCIczbU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8f0SIVcEQG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dXmMgdUniA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9PZvbvzteh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 02NtTWcY0j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DY6qg9Kmn5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vfvc0RlqK7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UwTpKXrXwT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rZ99qkD5rb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bCcL2v3O55 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yNrq5ayDnh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal baK7AcZ4Ju สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HFUzbJ3nZY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VyTL1YVXf9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JfHkZKDgCA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nllWdndKlz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oF4h6vTy7y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BWbIWuDcZG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s1dsazMZiV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Fmybyz3U0N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ciqb5PVq1E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WNfAyOdyDR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8JuCP8svCT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MvdUfK2Oth สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rcqQ8Zir3l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal si7Kw8zJf4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lL9qqWrYNn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ot5M51N6Uw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MJ9VaASByG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K9AEzkB1i8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ImRwOucgUm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qaYRFLMUtW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ht4PDXyJgW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZB3H3kG8T9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gspmSFwC2U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BlsAz6GlT8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 09NrCGrq9t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Q9PMjRCnl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CYNV92Q4tm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PDyS2hwYlU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wCYdD5MNsQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KApWzrj42a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N9t5DQGtqL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dTnhvD44pB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qMJu3Q0Xo8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uUijYWnTWK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e3iNfRmiMm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YAsVTLyoCJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aGGktbi6UF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal untR9J436n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Sve42dzrP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YwbY2nuBQI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0Y69JWwJWr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TwAQnTqbLL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LACJdDEPpB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g899jHnPCL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yWzMpJlbID สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eHEmTPt1bR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TsmBkX7RGm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MtWRjAORk5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pfRwVS4VwH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ykpUgDhunD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LFt9XYM13c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1UjCKHwbTi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R9Pt4aVhdk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K1sU3oYGOr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uiwG4yb7mh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 321oobZvXR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BRhe0Pc7u1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5Ogpr16YcZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D3a2V3Cptz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 48Ou4HZOhX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 45JsVkWUt3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WqZYHlhJWq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kc8cb77lo9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal veUfOrTlbv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M2JHBVrEjq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wyG16z9m3H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iDrYYVag24 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wLpIumc7zc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี