สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สัมคมเชิงสร้างสรรค์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยขับร้อง-บรรเลงดนตรีไทยในงาน "สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สัมคมเชิงสร้างสรรค์" ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2563สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี