สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับงานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารไทย-ฮ่องกง” แก่นักศึกษาจากสถาบัน Technological and Higher Education Institute of Hong Kong (THEi) กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ดร. วิสิฐ จะวะสิต การร่วมกันประกอบอาหารไทยของนักศึกษาทั้ง ๒ สถาบัน จำนวน ๓ รายการคือ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง และมัสมั่นไก่ การแข่งขันกระชับมิตรประกอบอาหารเมนูเชิงสร้างสรรค์จากวัตถุดิบที่กำหนดให้ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี