สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศใช้ พระราชกําหนด หรือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แล้ว เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 เป็นต้นไป

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี