สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Learn online กับ CodingBOT หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ที่ใช้ KidBright ทำงานร่วมกับ iKB-1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Learn online กับ CodingBOT หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ที่ใช้ KidBright ทำงานร่วมกับ iKB-1

https://youtu.be/AP3TWPsx5yA

นี่คือผลงานของนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่มาฝึกงานกับ INEX และได้รับมอบหมายให้ทำสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ CodingBOT (ยังเป็นต้นแบบ) เมื่อผ่านไปราว 1 สัปดาห์ ทางสถาบันฯ ได้ขอให้ทีมนักศึกษากลุ่มนี้พักการฝึกงานไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19

แม้จะต้องกลับไปก่อนกำหนด น้องๆ ได้แสดงความจำนงค์กับผมว่า ต้องการทำงานนี้ต่อ เราจึงจัดอุปกรณ์ให้น้องๆ ไปลุยกัน และพวกเขาก็ทยอยทำและส่งคลิปตัวอย่างการเรียนรู้มาให้เรา นับเป็นการเผยแพร่วิทยาทานที่น่าชื่นชม

พวกเขาก้าวพ้นความกลัวในเรื่องของวัยวุฒิ และตั้งใจทำงานนี้ เพื่อเป็นวิทยาทาน และเพื่อเป็นการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง

เด็กๆ กลุ่มนี้กำลังเรียนในชั้นปีที่สอง (เทียบเท่า ม.5) ซึ่งผมประทับใจในความมุ่งมั่นพยายาม นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบพานกลุ่มยุวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นต้นกล้าแห่งความหวังของสังคมไทย

ขอบพระคุณ อ. วรา วราวิทย์ ที่ท่านกรุณาดูแลในการส่ง Super teen กลุ่มนี้มาที่ INEX

ชุดหุ่นยนต์ CodingBOT ยังอยู่ระหว่างการผลิตทั้งตัวอุปกรณ์และตำรา พร้อมทั้งสื่อผสมเพื่ือการเรียนรู้ ระหว่างนี้ขอให้ทุกท่านติดตามทางออนไลน์ผ่าน You Tube ไปพลางก่อนนะครับ

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี