สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ทำแบบสำรวจแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ทำแบบสำรวจแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ของตนเอง เพื่อดำเนินการช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ตามมติสภาสถาบันฯที่จะให้ความช่วยเหลือ

โดยทำแบบสำรวจ ได้ที่ link นี้
https://forms.gle/fWqR4hLZJYHoUgoK8

โดยทำให้เสร็จภายใน วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ระดับปริญญาตรี