สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการที่ปรึกษาและคณะ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาการสื่อสารองค์กรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1/2563 โดยมีประเด็นหารือครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน แนวคิด และกลยุทธ์ การสื่อสารองค์กรของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี