สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมให้กำลังใจนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว การแข่งขันหุ่นยนต์ “Robo Cup 2022 Bangkok”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมให้กำลังใจเชียร์นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว สู่ตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ฟุตบอลเยาวชนระดับนานาชาติในรายการ "Robo Cup 2022 Bangkok"

อาจารย์เดชา ชุมทัพ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้คัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นาย ชิษณุชา ธัมสัตยา และ นายภูวณัฏฐ์ ธีรนุลักษณ์ เป็นตัวแทน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมแข่งขันเพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติด้านวิศกรรมศาสตร์ ให้เกิดกระบวนการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงช่างและการประดิษฐ์ ในรายการประเภท "Junior Soccer Robot Lightweight" จำนวน 1 ทีม เพื่อร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ The Hub รังสิต โดยผู้ชนะในแต่ละรายการจะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ฟุตบอลเยาวชน ระดับนานาชาติ ในรายการ "Junior- Soccer Robot Thailand Championship 2022 ( JSRTH 2022 ) Robo Cup 2022 Bangkok" ในหมวด "Robo cup Junior – Soccer" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 นี้

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eqwe4Zlv-KlBmigDU_X-tU0B_-sITgn481o31nY_LQiLaA?e=5dzghf

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี