สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกล่าวต้อนรับและพูดคุยกับนักศึกษา ในโอกาสผู้แทนส่วนงาน/หน่วยงาน ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการต่างๆ เช่น ระบบทะเบียน การใช้บริการห้องสมุด ทุนการศึกษา และการปฏิบัติตนในสถาบัน เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Euo3fc-SMn9JkLPfq2Kh_jUBCX_LzGCuG09Pg1p9rxU1qA?e=ViOLJq

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี