สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกล่าวต้อนรับและพูดคุยกับนักศึกษา ในโอกาสผู้แทนส่วนงาน/หน่วยงาน ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการต่างๆ เช่น ระบบทะเบียน การใช้บริการห้องสมุด ทุนการศึกษา และการปฏิบัติตนในสถาบัน เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Euo3fc-SMn9JkLPfq2Kh_jUBCX_LzGCuG09Pg1p9rxU1qA?e=ViOLJq

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี