สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จัดระบบการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ในกลุ่มของ STEM

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จัดระบบการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ในกลุ่มของ STEM

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 อาจารย์เดชา ชุมทัพ หัวหน้าสาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดระบบการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ในกลุ่มของ STEM เพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับบริษัท สตีม ออฟ ธิงส์ จำกัด และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดอบรมหลักสูตร STEAM Drone Education โดยการประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาไพธอนควบคุมอากาศยานไร้คนขับในร่ม (โดรน) ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 34 คน ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องจักรีวิทยประสิทธิ์ (ห้องประชุมใหญ่ 4401) อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EmxvJfZ85oJDh05bUsefpRcBkeFrEwEJoMOXwE9YAiwcJg?e=zwT0Tt

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี