สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Top 5 Q&A เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Top 5 Q&A เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

1.เรียนเกี่ยวกับอะไร
หลักสูตร ปวช.สมองกล เป็นหลักสูตรระดับ ปวช. ที่อยู่ในหมวดประเภทช่างอุตสาหกรรม โดยจะเจาะลึกเกี่ยวกับการพัฒนาชิ้นงาน/ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โดยจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Based (ฐานวิทย์ -คณิต) และ Integrated Projects Learning Approach (การทำโครงงานบูรณาการ)

2.ผู้หญิงเรียนได้ไหม
ที่ผ่านมาสาขามีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมาเรียน (แอบกระซิบว่า รุ่นพี่สาวๆ สาขานี้ สตรองมากไม่แพ้หนุ่มๆ เลย)

3.เกณฑ์ในการรับสมัคร 
GPAX (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และ วิชากลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.5

4. การสอบเข้า 
ข้อเขียน 2 ฉบับ 1.คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 2.วิชาความถนัดทางสาขา (ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัว) และการสอบสัมภาษณ์พร้อม Portfolio

5. สาขานี้เรียนจบแล้วไปไหนต่อ
สาขานี้จัดการเรียนการสอนในหลากหลาย มิติของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลนีระบบสมองกลฝังตัว ดังนั้นนักเรียนสามารถที่จะทำงานหรือเรียนต่อได้ดังนี้
1. ทำงานต่อในสาขางานของการพัฒนาระบบ หรือนักประดิษฐ์
2. เรียนต่อทางด้าน ปวส. ในสาขาทั้งฮาร์ดแวร์ (แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) หรือสาขาทางด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ทั้งคู่
3. เรียนต่อปริญญาตรีทางด้านของวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

*** คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่รองรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักเรียน ปวช. สมองกล เรียนแบบต่อเนื่องกันไปเลย ***
อ่านครบ 5 ข้อ เตรียมตัวพร้อมแล้วก็อย่าลืมยื่นใบสมัครกันได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 นี้

Facebook: สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
https://www.facebook.com/EmbeddedChitraladaVocationalSchool

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี