สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ติดตั้งและอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ติดตั้งและอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจัดโครงการติดตั้งและอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยได้มอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้ทางโรงเรียนไว้เป็นสื่อเรียนรู้ และอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐานให้แก่สามเณร จำนวน 30 รูป ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทีมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มาร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Esnxwk6XhjBNgxjKNo9z4XcBD9E5DWhu15Fjj03KPwrtaQ?e=7akM8C

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี