สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“Config Static Route” บน Router CISCO

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอบพระคุณ ดร.วรา วราวิทย์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายว่าด้วยเรื่อง "Config Static Route" บน Router CISCO ให้กับนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัว เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อระดับปริญยาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในปีหน้า

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี