สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

“Config Static Route” บน Router CISCO

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอบพระคุณ ดร.วรา วราวิทย์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายว่าด้วยเรื่อง "Config Static Route" บน Router CISCO ให้กับนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัว เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อระดับปริญยาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในปีหน้า

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี