สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ถือเป็นเวทีประลองฝีมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้พัฒนาความรู้ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั้งด้านการฝึกทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์เชื่อมในระบบอุตสาหกรรม การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนเทคนิควิธีการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบการควบคุมการสั่งการด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต สำหรับการจัดการแข่งขันฯ จะจัดขึ้นภายในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ด เอเซีย2018” (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology) ซึ่งเป็นการแสดงสื่อเทคโนโลยีนานาชาติเพื่อการศึกษาชั้นนำของเอเชีย ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี