สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop find yourself “ค้นหาอนาคตในแบบของเรา”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Workshop find yourself "ค้นหาอนาคตในแบบของเรา" (Journey to the Next Chapter) กิจกรรมที่จะชวนให้น้องๆ ได้มาวิเคราะห์ตนเองรู้จักตัวเองแบบรอบด้านและเชื่อมโยงตัวเองกับอาชีพ โดยวิทยากร คุณธนกฤต วณิชย์นำเจริญ (พี่บุ๊ค) และคุณภัสชญา เนียมอุ่ม (พี่เอ๋ย) ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00น. ณ ห้อง 4203

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วิทยทรัพยากร(ห้องสมุด) ชั้น 2 อาคาร 604

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี