สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสาขาไฟฟ้ากำลัง จัดกิจกรรมการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.1-2 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี