สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “ห้องเรียนของใคร: การออกแบบการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "ห้องเรียนของใคร: การออกแบบการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" โดย อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/w6bLgPrXtSWQ28ff9
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94210206625
Meeting ID: 942 1020 6625

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี