สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน ITE

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาดูงาน ITE

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงาน ณ Institute of Technical Education (ITE) College Central ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Foo Wing Young, Deputy Director, Engineering Service การนี้คณะได้รับฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิชาชีพ และห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายทำรายการ ได้แก่ ห้อง FULL BODY 3D SCANNER และห้อง BROADCAST CONTROL สำหรับให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติติจริง   

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvDRkfMXaFpFglHMy8tGpIoBquZbcuc3YAWq6LdKcuqSWw?e=VllXyF

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี