สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือร่วมพัฒนาและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการร่วมกันพัฒนาและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปฏิบัติการใหม่ พ.ศ. 2566) สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (หลักสูตร Sandbox) ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EqpIK9uvARxDmFtsWNZ7jssBGoldInvpWFKBla8DcXgvUw?e=7ihRrA

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี