สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2567

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

สมัครเลยที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295, 3296

www.cdti.ac.th admission 2567 admission 67 a4 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับสมัคร รอบ Portfolio 67
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี