สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการ “ปฐมนิเทศและค่ายกระชับมิตร นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศและค่ายกระชับมิตร นักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จิตรลดาวิชาชีพ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567” วันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 และ ชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี