สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 32 (7/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) พร้อมกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอพักฯ ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานหอพักนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9603 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี