สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. รับฟังรายงานความก้าวหน้าการลงนามมูลนิธิ Chef Cares

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะ รับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และมูลนิธิเชฟแคร์ และความก้าวหน้าผลการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากนายพูนเพิ่ม ไพทยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด และดร.ภัทรพงษ์ บรรณศิริ ผู้ช่วยอาวุโสประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และหัวหน้าสายงานพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ โดยการลงนามความร่วมมือมีกิจกรรมที่ดำเนินการและบรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ กิจกรรมถ่ายภาพอาหารจานสำเร็จ วัตถุดิบ และขั้นตอนการปรุง 22 เมนู สำหรับรวบรวมตำรับอาหารห้องเครื่องสวนจิตรลดา เพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือ “ตำรับอาหารห้องเครื่องสวยจิตรลดา” การลงนามความร่วมมือ 9 โครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรอาหารให้กับนักศึกษา การปฏิบัติการผ่านเกมส์จำลองธุรกิจ (Business Stimulation Workshop) เพื่อสร้างทัศนติการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตและเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีด้านเกษตรยั่งยืนของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต และการรับนักศึกษาฝึกงานด้าน AI เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมระหว่างสถาบันและเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่รอดำเนินการ ได้แก่ การร่วมกันสร้างหลักสูตรทวิภาคี การเชิญเชฟผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษ การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน และการรับนักศึกษาเข้าทำงาน เป็นต้น โดยการประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 7463 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. รับฟังรายงานความก้าวหน้าการลงนามมูลนิธิ Chef Cares 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี