สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 60 (7/ปีงบประมาณ 2567) ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผล และชี้แจ้งด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญคือเรื่องสืบเนื่องสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จองซื้อหุ้นกู้ ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรร จำนวน 10,000 หุ้น จำนวนเงิน 10 ล้านบาท และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2567 การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9288 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี