สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน งาน INTERNATIONAL BUFFET

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน งาน INTERNATIONAL BUFFET จัดทำโดย นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ และ นักเรียน Fengtai ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ด้านอาหารนานาชาติ ของนักศึกษาภายในงานอีกด้วย วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ร้านปรุงสารพัด ชั้น 1 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี